flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок повернення коштів, помилково зарахованих до державного бюджету

 Порядок повернення коштів, помилково зарахованих до державного бюджету на рахунки, визначені для сплати судового збору, у випадках, коли провадження у справі не відкривається і в суді відсутні правові підстави для винесення рішення. Повернення сум з рахунків, визначених для сплати судового збору у цих випадках здійснюється в порядку, передбаченому наказом Державної казначейської служби України від 10.12.2002 року № 226.

Відповідно до зазначеного наказу повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів здійснюється органами Державної казначейської служби України у національній валюті з відповідних рахунків, відкритих в згаданих органах. Повернення платежів здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Державної казначейської служби України, що вказані у заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, що не мають рахунків у банках, можуть здійснюватися у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, вказані у заяві платника.

Особа яка бажає повернути грошові кошти, що були помилково сплачені на рахунок, визначений для сплати судового збору, звертається з заявою до суду, на доходний рахунок якого була помилково сплачена сума, та надає оригінал платіжного документа, що підтверджує її сплату. Суд розглядає надані документи, перевіряє факт зарахування коштів на рахунок, визначений для сплати судового збору, за випискою з рахунків і видає заявнику Довідку (Додаток 1). Одночасно з видачею довідки, відповідальний працівник суду на зворотній стороні платіжного документа робить напис – «Видана Довідка №__ від __________ про повернення помилково сплачених коштів в сумі ____».  Напис завіряється підписом голови суду та скріпляється печаткою суду.

З отриманою довідкою та платіжним документом з відміткою суду заявник звертається до відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України (далі ТУ ДСА України) за місцем розташування суду для отримання Подання до органу Державної казначейської служби України (Додаток 2). ТУ ДСА України залишає у себе Довідку суду, яку долучає до справи, а на зворотній стороні платіжного документа робить напис: «Видано Подання №__ від___ на суму ___». Напис завіряється підписом начальника ТУ ДСА України та скріпляється печаткою.

Подання подається платником до органу Державної казначейської служби України, де відкрито відповідний рахунок, визначений для сплати судового збору, на який помилково були зараховані кошти заявника, разом із його заявою про повернення коштів з бюджету, в якій заявник вказує спосіб повернення коштів. До заяви та Подання також додається оригінал платіжного документа про сплату коштів, що повертаються з відповідними написами на зворотній стороні.

 

 

Додаток №1

 

 Пишеться на офіційному бланку з реквізитами суду 

 

Довідка №___ від ________ 

видана_______________________________________

                       (ПІБ, або назва юридичної особи заявника)

про те, що заявник з позовною заявою до___________ суду не звертався, а кошти                                                                               (назва суду)

                                                            

в сумі _______ (вказати цифрами та прописом), сплачені за платіжним документом (вказати назву платіжного документа, його дату, номер та назву кредитної установи, через яку сплачені кошти) та зараховані на доходний рахунок №___, відкритий в ____________ (вказати назву територіального органу Держаної казначейської служби України), що підтверджується випискою з доходного рахунку за _________(вказати дату виписки), вважаються помилково сплаченими та підлягають поверненню.

 

Голова суду                                                           (підпис)

Печатка суду

 

                                                                      Додаток №2

 

 Пишеться на офіційному бланку

 

                                                          Назва органу Державної

                                                          казначейської служби України

 Подання

про необхідність повернення коштів, помилково сплачених та

зарахованих до державного бюджету на рахунки судового збору.

 

Просимо повернути _______________________ (найменування  (П.І.Б.) платника,  ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, або реєстраційного номера облікової картки платника податків  з ДРФО,  або серії та номера паспорта (для фізичних осіб,  які через свої  релігійні переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки  платника податків  та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), кошти в сумі ______ (вказати цифрами та прописом),  що помилково надійшли на рахунок для зарахування коштів судового збору №____ (вказати № доходного рахунку)________ (вказати дату зарахування коштів на доходний рахунок), що підтверджується__________ (вказати назву, дату та номер розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до державного бюджету).

 

Начальник

Територіального управління

Державної судової адміністрації України                      (підпис)

 

    Печатка